Gevicont SRL , Str. Romana nr. 78 – Ploiesti
Tel/fax: 0244 525 065
Email: office@gevicont.ro
  Contabilitate primara
 • intocmire registru de casa, nota intrare receptie;
 • jurnale cumparari, vanzari, bonuri de consum etc.

  Contabilitate financiara si de gestiune
 • inregistrarea cronologica a documentelor primare in articole contabile;
 • stabilirea TVA de plata/rambursat;
 • intocmirea registrului jurnal si a balantei de verificare lunare;
 • stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
 • intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • declaratii - intocmire si depunere etc
  Consultanta financiar fiscala
 • reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale ITM;
 • analiza fluxurilor financiare si cash-flow;
 • intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
 • impozitul pe venitul global si/sau pe profit;
 • informare continua prin fax, e-mail, telefon;
 • consultanta sub forma de verificari cu caracter fiscal pentru a stabili în ce masura calcularea si varsarea impozitelor (taxa pe valoarea adaugata, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidentilor, impozit pe venit pentru care exista obligatia de calcul, retinere si virare) s-a efectuat corect si daca prevederile legislatiei fiscale au fost respectate în mod riguros;
 • identificarea si aplicarea facilitatilor fiscale prevazute de legislatia în vigoare;
 • consultanta fiscala la problemele relative la procedura fiscala;
 • furnizarea operativa a celor mai recente modificari ale actelor normative cu caracter fiscal, precum si a posibilitatilor de valorificare a acestor informatii si de adaptare la schimbarile legislative intervenite;
 • asistenta la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
 • identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai adecvate;
 • studii si analize privind oportunitatile create de legislatia fiscala si contabila;
 • consultanta privind reglementarile pentru activitatile de import si export;
 • participarea la redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;
 • consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc  Consultanta si asistenta manageriala
 • privind organizarea departamentului financiar contabil;
 • organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri);
 • analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea intre departamente);
 • servicii de recrutare si selectie forta de munca
 • acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este implicata societatea dumneavoastra.
 • reprezentarea societatii in fata instantelor judecatoresti si a institutiilor statului, promovarea cailor de atac, definitivarea si investirea cu formula executorie a sentintelor.
  Alte situatii financiare
 • intocmire dosare credite, dosare leasing;
 • obtinere certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • efectuarea de punctaje cu administratia financiara;
 • alte raportari la cerere etc
  Infiintari societati comerciale
 • rezervare nume;
 • modificari decizii ale actionariatului;
 • consultanta privind actele necesare inregistrarii de firme noi sau modificarea celor existente;
 • alte operatiuni la Registrul Comertului etc.